Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo
Rubrik : Berita Terkini
Budaya Sungkeman Sebagai Alat Penguatan Pendidikan Karakter
2018-03-12 14:06:48 - by : yunus 


SD
Negeri Kamal mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter melalui kegiatan pembiasaan budaya sungkeman. Kegiatan dilaksanakan secara
rutin pada hari Kamis Pahing dan dievaluasi setiap akhir tahun pelajaran.
Dalam
kegiatan pembiasaan sungkeman , siswa menjadi subyek atau pelaku kegiatan.
Sedangkan, guru sebagai fasilitator, kordinator dan motivator. Bentuk kegiatan
pembiasaan sungkeman, meliputi bersalam kepada bapak/Ibu Guru, santun berbicara
dalam bahasa jawa dan sopan beretika dengan pakaian jawa, terampil berjalan
dengan jongkok “laku dhodhok” (bs.Jawa), hafal ucapan ikrar sungkem yang biasa
dilaksanakan di hari Raya Idul Fitri.


Tujuan
kegiatan ini adalah menjadikan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran
berbudaya, sekolah yang inovatif dalam pembelajaran, sekolah yang diminati
masyarakat. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk ritual penyadaran diri,
melatih kerendahan hati, wujud ucapan rasa terimakasih, dan wujud rasa sesal
dan permohonan maaf.

 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo : http://pendidikan.kulonprogokab.go.id
Versi Online : http://pendidikan.kulonprogokab.go.id/article/583/budaya-sungkeman-sebagai-alat-penguatan-pendidikan-karakter.html